Nordvästdoktrinen

Här har vi slutat skjuta folk som vill ha löner,
här tar vi bättre hand om arbetslinjens söner.
Om svält rör inte längre våra värsta nojor,
vår ångest lindrar vi med nya gympadojor.
Och om vi alla långtifrån har samma chans
har alltid folk det värre någon annanstans.
Om orättvisor är väl inget som vi tror oss,
och andra brister ständigt medan vi är bäst.
Så här bra blir man bara i Nordväst,
där vi kan leva gott på att vi skor oss.