Tidningsredaktören

1999-2008 var jag redaktör för gatutidningen Situation Sthlm, som säljs av hemlösa människor på Stockholms gator. Jag har också varit redaktör för två nummer av Pockettidningen R: "Det började som en skakning på övre däck - Om kapitalismens och vänsterns kris" (Nr 1 2009) och jubileumsnumret "Uppdrag rättvisa - Om 40 år i samhällsdebatten" (Nr 1-2 2010).

Inga kommentarer: