Här sträcker sig den vackraste av stränder
som Jorden och dess gudar fått ihop.
Ett stycke himmelrike utan ränder
med bara lite grus från arma länder
som skaver lätt som svaga olycksrop.
Här snubblar man ibland på döda händer
och hoppen som för evigt har fått rämna
som stjärnor släcks på himlens valv om natten.
Här finns det överjordiskt klara vatten
som bara de som kan aldrig vill lämna.