Nordisk anatomi

Vi glömmer lätt din flykt, vad du gör här,
och hjärnan stängs för hur du läker såret.
Vårt hjärta har så svårt att gå isär,
där är det bara snöfall hela året.
Vi hör inte ditt namn och vem du är,
vår blick har stannat vid din färg på håret.