Underordnat

Hur många nya ord vi än kan hitta på
i listor över året vi ska samla,
så finns det inget för hur vi kan titta på
när nya året blir mest som det gamla.