onsdag 30 mars 2016

Dagens dagsvers: Svensk matkantat

Förra helgens dagsvers i NSD:

Många av världens farligaste bekämpningsmedel förekommer i svenska livsmedel, trots att de är förbjudna i hela EU. En del av dem är hormonstörande och därmed farliga även i små doser.

Svensk matkantat

”Äta bör man, annars dör man.”
Här som uppdaterad tankefläta:
”Äta bör man, så det gör man,
sedan dör man ändå av att äta.”

onsdag 16 mars 2016

Dagens dagsvers: Bilindustrin

Senaste helgens vers i NSD:

I avtalsrörelsen säger arbetsgivarna nej till tvåårigt avtal inom industrin.
"Om vi diskuterar bilköp och bilen är dyr så köper du inte två. Vår inställning är inte svårare än så", motiverar Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe beslutet.


Bilindustrin

Nu vill vi se ett slut på sura miner
och medbestämmande och alla krav.
För oss är arbetskraft ett gäng maskiner,
ett bilstall man kan vrida på och av.

Så brukar Volvon fordra mer betalt,
Mercedes-Benzen kräva höjd pension?
Och kör en Saab blott kollektivavtalt,
parkerar Audin vid en depression?

Och vem kan tänka sig en gammal Ford
som vägrar ett beordrat helgackord?
För oss är personalen en Peugeot,
med nyckel man kan vrida av och på.

torsdag 3 mars 2016

Dagens dagsvers: Visa i vinden för två fängslade hårdrocksmusiker

Förra helgens vers i NSD:

Två medlemmar i den iranska hårdrockstrion Confess, Nikan Siyanor Khosravi, 23, och Khosravi Arash Ilkhani, 21, riskerar dödsstraff eftersom regimen anser att bandets musik hädar.


Visa i vinden för två fängslade hårdrocksmusiker

Och vinden sjöng vid gallret
en melodi i dur
om länder bortom bergen
där människor haft tur
att leva under himlen,
där ingen diktatur
ser människornas sånger
som djur som sätts i bur.
Där inga knäckta nackar
och inga mödrars gråt
ska tvärt ackompanjera
er senast gjorda låt.
Och vinden sjöng vid gallret
om plumphet, blasfemi,
att kan man sjunga sådant –
som vinden – är man fri.
Och maktens arma skalle
kan vara mindre tjock,
där tonerna, musiken,
får vara mest barock.