söndag 29 november 2015

Dagens dagsvers: Före och efter

Helgens vers i NSD:

Regeringen meddelade i veckan att landet får nya, hårdare asylregler. Bland annat ska inte ensamkommande barn längre få permanenta uppehållstillstånd.

Före och efter

Bland knutna grannar var vi föredömen,
begränsade, som stundom frihet gav.
Då såg vi inte folk som flyktingströmmen
som något med en knapp man stänger av.
Djupt gick då inte här i Norden tjälen
och värme kunde vara fosterländskt.
En svensk var inte bottenfryst i själen.
Nu hör en istid till hens eftermälen
och kalla handens makt blev därmed något svenskt.

söndag 22 november 2015

Dagens dagsvers: Såningsmännen

Helgens dagsvers i NSD:

Efter terrordåden i Paris har bombandet i Syrien ökat och alltfler politiker i och utanför Frankrike pratar om hämnd och krig.


Såningsmännen

Så återvänder vi till ofredsårsrutiner,
vi plöjer jorden med vårt stål av glömska.
Med bomber sår vi, gör oss till maskiner.

Vi odlar hat och driver upp det lömska.
Rasism för vattning, ord om krig blir gödelse.
Vi kväver frihet, jämlikhet, det drömska.

Vi odlar terror, rädsla och förödelse.
Och broderskapen vill vi se förstörda
när ondskans blommor ständigt ser sin födelse

i byar, städer där de lärt sig mörda
och göra hus och mänskor till ruiner.
Vi sår och det vi sår får andra skörda.

måndag 16 november 2015

Dagens dagsvers: I gränslandet

Helgens dagsvers i NSD:

Sverige har i veckan infört tillfälliga gränskontroller och alltfler av riksdagspartierna, inklusive de i regeringen, gör utspel om hårda tag och inskränkningar i flyktingmottagandet.


I gränslandet

Du vakt vid alla grindar du rusar för att låsa –
hur stoppar du ett regn, och vinden från att blåsa?
Hur hindrar du en längtan som rymmer alla ord?
Hur kväser du ett hopp, en vilja, större än vår jord?
Hur släcker taggtråd bruset från en älv?
Försent så kan det hända att du märker
att alla dessa gränser du förstärker
är också samma gränser för dig själv.

lördag 7 november 2015

Dagens dagsvers: Nya Marseljäsen (till de snart befriade)

Helgens dagsvers i NSD:

Från och med nästa år kommer homosexuella män i Frankrike tillåtas att ge blod, enligt den franska hälsoministern Marisol Touraine.


Nya Marseljäsen (till de snart befriade)

Framåt, I barn av samma fäder,
med jämlik blick vi framåt ser.
Det slog oss att vi är i samma kläder,
att broderskapet även gäller er.
Att ni har hjärtan, märg och tarmar
och frihetslängtan likaså,
som ni kan bjuda andra på –
och hopp och liv ur era armar.
Kom, fräls det frihetsfolk som frihet ej förstod!
Snart får ni också rätt att ge oss av ert blod!

måndag 2 november 2015

Dagens dagsvers: Liten höstvisa till en romsk EU-migrant

Helgens dagsvers i NSD:

Miljönämnden i Malmö beslutade i veckan om vräkning av 200 romska EU-migranter som bott i ett läger där.

Liten höstvisa till en romsk EU-migrant

Till landet vårts lilla förlägenhet,
och tigande blågula enträgenhet,
blir din och de dinas belägenhet
att inte ens bo i en olägenhet.