lördag 23 april 2011

Söndagsbilden: Genom gallretGenom gallret

Jag skulle inte suttit i en cell
och räknat timmarna tills det blir kväll.
Men våren skulle omge mig med scilla.
Jag hade aldrig gjort nån mänska illa.
Och tänk all kärlek våren skulle slösa
på barn jag inte gjort föräldralösa.
Och himmelsblått, oändligt, vart jag såg,
i stänk från solen kring mig där jag låg.

Poetisk tolkning: Victor Estby

Inga kommentarer: