torsdag 16 februari 2012

Novell i veckans Arbetaren

Här kan ni läsa min novell, "Tredje gången gillt för Janne", i veckans nummer av Arbetaren. Med fin illustration av Jens Reuterberg. Så här börjar novellen:

"Janne visar mest sitt sönderbrända ansikte nere hos oss när han be­höver hjälp med att öppna konservburkar. Egentligen ska han inte vara här, resonerar de flesta i personalen. Varken nere hos oss eller här i huset över huvud taget."

Inga kommentarer: