söndag 10 juni 2012

Dagens dagsvers: Från den goda samhällsfunktionen

Veckans vers i Arbetaren:

Nu finns en majoritet i riksdagen för en lag­ändring så att även personer med nedsatt funktion ska få skydd i diskrimineringslagen. Diskriminering genom otillgänglighet blir därmed ett brott.

Från den goda samhällsfunktionen

Nu väntar vi oss goda funktionella
att ni ska flina munnarna ur led
och buga, om ni kan, när vi är snälla.

Och att ni inte bråkar mer och klagar
trots att vårt samhälle behöver lagar
för allas lika rätt att vara med.

Inga kommentarer: