torsdag 14 februari 2013

Dagens dagsvers: Grammatikfabriken

I årets första nummer av tidningen Svenskläraren diktar jag så här, och versen illustreras som sig bör av lika geniale som kongeniale Max Entin:
Grammatikfabriken
 
Språkets byggstenar lär hamna trygga
och verken som de bildar stå där snygga
om barnen bara vet hur de ska bygga.
Uppdraget för svenska språkets lärare
är stup i ett att vara kunskapsbärare
för varje kommande generation,
ge barnen bruk för kommunikation
och något mått av klang och skönhetston.
Återstår gör då enbart en stress
för att de ska ha somnat innan dess.
 
 

Inga kommentarer: