torsdag 18 juli 2013

Om Versting och min barndomsort Skärholmen


Här en krönika i nya numret av Fria tidningen. I den berättar jag varför min egen debutbok får heta "Versting" och varför jag vill ge en ny bild av Skärholmen, där jag växte upp. Krönikan, med rubriken "Jag reclaimar ordet värsting" kan man läsa här.

Inga kommentarer: