lördag 7 september 2013

Andra recensionen av "Versting"

Norrländska Socialdemokraten skriver i sin recension av min bok bland annat:

"Den politiska skärpan samsas på ett trivsamt sätt med humor och underfundighet. Estby är också det dubbelbottnades mästare vilket gör att man måste tänka fler än en gång för att förstå budskapet.
Ironi är ingen enkel sak, men Estby kan balansgången. I Stridsfråga skriver han: "Experter, generaler, statsmän, knäktar i er kår -/förklara någonting för oss som här vid sidan står/och följer allt ni gör men ändå ingenting förstår/trots att vi har försökt och tänkt i alla dessa år: Om flest av alla dödade är de som inte stred/hur många ska ni ha ihjäl för att det ska bli fred?".
Många, även utanför Sverige, får sina fiskar varma i Versting och jag kan önska att somliga dagsverser översätts och läses i till exempel USA, Ryssland, Litauen och Uganda, där de tre sistnämnda länderna ställs vid skampålen för deras homofobiska ideologi."

Läs hela recensionen, med rubriken "Estbys dagsverser stadiga i bokform", här.

Inga kommentarer: