tisdag 22 oktober 2013

"Estby ger dagsversen nytt liv"

I tidningen Proletären skriver författaren Jenny Tedjeza en initierad hyllningsrecension av "Versting". Bland annat skriver hon:

"I arbetarrörelsens press har dagsversen varit nära besläktad med satiren och Stig Dagerman är i det sammanhanget den mest kända versmakaren. Victor Estby för med bravur traditionen in i 2000-talet.

Dagsversen är i verklig mening ett skrivandets hantverk, du måste kunna dina versmått och ägna stor omsorg om språkets detaljer och nyanser. Om versen ska fungera måste varje ord helt enkelt sitta som en smäck och så är det i Victor Estbys alster. Inget är överflödigt, inget saknas och verserna skapar litterär musik på boksidorna."

Läs hela recensionen med rubriken "Estby ger dagsversen nytt liv" här.

Inga kommentarer: