torsdag 26 juni 2014

"Det arbetande folket" recenserad i Dala-Demokraten

Dala-Demokratens kulturredaktör Ulf Lundén recenserar Föreningen Arbetarskrivares nya antologi, "Det arbetande folket", som jag varit redaktör för. En i stort sett uppskattande recension. Bland annat skriver Lundén:
"Arbetarskrivarna gör upp med Alliansens krassa människosyn och blottlägger en annan verklighet av dagens samhälle än den som Reinfeldt förmedlar i debatter, radio- tv-tal och intervjuer i olika medier. Kritiken kommer underifrån, här finns folk som ser, registrerar och formulerar sig efter eget huvud.
Därför är Föreningen arbetarskrivares antologi ett viktigt bidrag till kultur- och samhällsdebatten. Den borde självfallet tas upp på olika medlemsmöten inom arbetarrörelsen. Ännu en gång blir man påmind om hur viktigt det är att erövra språket för att kunna göra sin röst hörd. Att plötsligt göra sig synlig i offentligheten."

Inga kommentarer: