Valfrihetsvalsen efter valet

Den valfrihet som marknaden vill sälja på
oss människor i söder och i nord
blir ofta inte mera än ett ord
när ändå inte mycket finns att välja på.