I världsalltets rikaste länder,
bland ränträknenissar och glidare,
vi börjar med två tomma händer
och så får vi fortsätta vidare.