Direktörsdirektiv

Politiker ska vara våra drängar,
regeringen en bugande betjänt,
vars plikt är att servera oss mer pengar
på silverfat, ett glas – ett mindre fränt.

De ska förmedla blott vad helst vi sänder
på bästa gamla pilsnerfilmsrutin,
med vita handskar skyla sina händer,
en blodfläck skär sig lätt mot årgångsvin.