Gamla moderaternas modemelodi för de fattiga

En fattig kan få klara uppehället,
men enligt vårt förslag
så ska det enligt lag
ske planlöst, genom oordning istället.

På gatorna vi hört om, där vi ser att
nu inget ska ske logiskt och planerat.
Allt sammanhang vill vi se helt raserat
och tiggandet bli oorganiserat.