Diagnos för det svenska samhället

Ett samhälle där folk vill vara mjukare,
men lönas med att straffas utan sans
så att de får tas in med ambulans
för att de strävar efter sin balans,
det samhället är ändå alltid sjukare.