Rasismen har en helt egen logik:
en talman stövlar fram sin politik
på dödade som knappt har blivit lik.

Då finns det ändå möjligen en tröst:
Det kommer – om vi vill – ett val, en höst,
när denne talman inte får en enda röst.