söndag 13 september 2015

Dagens dagsvers: Svensk hjärtoperation

Helgens dagsvers i NSD:

Svensk hjärtoperation

Vårt vapenlager ut i världen styr igen,
så alla krigsherrar – får man förmoda –
som vill kan spränga landet sitt till soda,
om så det är i Burma eller Syrien.
Vårt hjärta slår för människor som flyr igen,
och öppnas till viss gräns. Visst är vi goda.

Inga kommentarer: