Sverigelektion

Vår rädsla, brist på insikt, drar isär oss
och hatet till vår medsyster förtär oss.
Vi tror att det som aldrig håller bär oss
och lär oss bara att vi aldrig lär oss.