onsdag 2 november 2016

Dagens dagsvers: Ny kungörelse från Gamla moderaterna

Föregående helgs vers i NSD:

Det har blivit dags för Moderaterna att göra upp med Fredrik Reinfeldts syn på arbetsrätten. Det tycker en stor majoritet av landets ledande kommunala moderatpolitiker som vill riva upp lagen om anställningsskydd, LAS, så att det blir lättare att säga upp anställda.

Ny kungörelse från Gamla Moderaterna

Men arbetsrätten gäller bara alla
den stund vi gömmer synen bakom masken.
Förr såg vi er som arbetarpatrasken,
och gör igen när masken har fått falla.

Inga kommentarer: