söndag 25 juli 2010

Söndagsbilden: Grenverket
Grenverket

Vi klänger där ovanför stupen
och störtar ibland ner som stenar.
Men kan återvända från djupen
och hänga där på våra grenar
som håller oss kvar. Och förenar.Poetisk tolkning: Victor Estby

Inga kommentarer: