fredag 27 augusti 2010

Dagens dagsvers: Kandidatkantaten

I nya numret av DIK forum finns den här dagsversen av mig:

Flera personer med DIK-yrken kandiderar till riksdagen.

Kandidatkantaten

Om den är alltför klen, kontakten,
till allra högsta ledningen
där andra nu bestämmer takten
i ditt och alla andras liv
så kanske ett alternativ
kan vara att du själv tar makten.
Men kom ihåg anledningen.

Inga kommentarer: