torsdag 30 september 2010

Dagens dagsvers: Statsbärarna

I nya numret av ST Press hyllar jag, inspirerad av ett reportage i tidningen från riksdagen, alla dem som bär upp den svenska staten.

ST Press besöker i ett reportage riksdagshuset, där de anställda förbereder för anstormningen av nya ledamöter.

Statsbärarna

En förutsättning för de ledamöter
som har den största makten i vårt land
är ju att allt omkring dem tas omhand.
Att det finns de som arbetar och sköter
beräkningar och städning, säkerhet –
som svarar när en statsman inte vet,
som ser det som en statsman inte ser,
som städar upp när han har lortat ner.
Ett slitjobb i det tysta dag för dag,
så varje stort beslut till vårt behag
kan fattas på sitt rätta underlag.

Inga kommentarer: