lördag 28 maj 2011

Dagens dagsvers: I gränslandet

I senaste numret av ST Press uppmärksammar jag en god nyhet i migrationsfrågan:

Sveriges tjänstemän och befolkning överlag är mer positiva till invandrare än tjänstemännen och befolkningen i något annat land i Europa.

I gränslandet

Om man vill se att det kommer ett flöde
till landet där man lever sina dagar
och inte bara sitter där och klagar
att man istället lämnats åt sitt öde
så kan man tänka över sina lagar.
Och varför de så stenhårt sätter gränser
för mänskligheten och dess existenser.

Inga kommentarer: