lördag 7 maj 2011

Dagens dagsvers: Kinaschack

Kina minskar antalet brott som kan ge dödsstraff och visar därmed att man tagit intryck av den kritik som riktats mot landet. Kina avrättar flest människor i världen årligen. Det här har inspirerat mig till versen "Kinaschack", som man kan läsa på Arbetar Zenits hemsida.

Inga kommentarer: