Arbetslivsfrågan

En nyhet är det visst i arbetslivet
vad som väl ändå borde vara givet –
att människor kan slippa ont i magen
där de ska leva hela arbetsdagen.
Vad mer att säga finns det sedan kvar?
Jo: Som man frågar får man ofta svar.