lördag 24 augusti 2013

Första recensionen av "Versting"!


Ja, jag undrade ju hur den lille "Verstingen" skulle bli mottagen när den väl kommit till världen. Nu har jag fått åtminstone en del av svaret, för i dag står första recensionen av boken, i Tidningen Kulturen, författad av kritikern och författaren Benny Holmberg. Bland annat skriver han:
"Victor Estbys dagsverssamling Versting är unik i sitt slag och Estby framstår som den ende i sitt slag i vårt land med denna dagsaktuella agenda på sitt skrivarprogram, med denna vakna blick och öppna medvetenhet om vad som sker direktinförd i sina verser, med ett öppet ställningstagande mot överhet, förtryck och förnedring i samhällslivet, alltid i uttalat stöd för de drabbade.
Versting är en samling verser med sting. Ett tidsdokument som är ypperligt som historieskrivning av vår samtid och dessutom fyllt med skolexempel på vad solidaritet med de svaga och förtrycka innebär i praktiken. Victor Estby har presterat 1000-talet dagsverser i svensk press under drygt tio år."

Inga kommentarer: