Miljoner ögon stirrar knappnålstomma
och hjärtan tystnar i en överdos.
Det får ett fattigt ökenland att blomma,
som vallmoblomstret, som en blodröd ros.
Så många själar ger inatt sig av,
och vallmo lyser på varenda grav.