söndag 24 november 2013

Skriv dikt eller novell - vinn 5000 kronor!

Föreningen Arbetarskrivare delar sedan år 1995 ut ett litterärt stipendium till en lovande skribent som ännu inte kommit ut med någon egen bok. Priset heter Arbetarskrivares stipendium. Inriktningen är  att belöna en icke etablerad författare för att inspirera till en fortsättning i föreningens anda. Det vill säga ett skrivande med utgångspunkt i arbetet med ett underifrånperspektiv, och för att utveckla den svenska arbetarlitteraturen. Priset är på 5000 kr och delas ut på föreningens årsmöte.
Om vinnaren inte är medlem i föreningen får den personen ett medlemskap under ett år som extra belöning.
Bidragen kan vara noveller, dikter eller utdrag ur något större verk som inte varit publicerat tidigare. Det sammanlagda omfånget får inte överskrida 6 A4-sidor, med enkelt radavstånd.

Stipendiekommittén önskar texter som skildrar: Dagens samhälle, arbetsliv och sociala sammanhang.
Mer information finns här.

          Förra årets vinnare, Klara Hussénius. Foto: Jane Morén

Inga kommentarer: