Amerikansk färglära

När har man i det friaste av länder
i mer än bara ord nått ända dit
att alla får bli stjärnor utan ränder
och rättvisan är lika svart som vit?
Att brottet inte är att vara svart,
det vore väl åtminstone en start?