Vi ska inte ta vara på vår broder,
vi ska ha andra gudar jämte Herren.
För nöden är uppfinningarnas moder
och vi vill bara klara riksdagsspärren.