måndag 7 december 2009

Det ständiga behovet av en bra redaktör

Idag har jag fått noggrann och textkänslig kritik av två av mina redaktörer. Det är bra att få det ibland. Eftersom det gör att man kan slappna av som skribent. Ösa på och ta ut svängarna. Man kan lita på att redaktören säger ifrån om texten av någon anledning inte funkar. Säger en sådan redaktör att texten funkar så vet man att den gör det. Min ambition med mitt eget redaktörskap för antologin jag just nu jobbar med är att vara just en sådan redaktör. Och av den respons jag fått från författarna hittills verkar det som att jag ligger nära den ambitionen. En bra redaktör gör skribenterna bättre.

Inga kommentarer: