fredag 4 december 2009

Väntanstider för författaren, journalisten och redaktören

Karlfeldt får åter rätt, trots att jag inte är gravid: Intet är som väntanstider...
Imorgon ägnar jag hela dagen åt att redaktöra, eftersom vi har hantverkare hemma som stökar omkring och vill göra det utan publik.
Väntar också, enligt frilansarens tradition, på svar och pengar från olika håll. Den skrivande författarens och journalistens främsta egenskap är inget annat än tålamod.

Inga kommentarer: