fredag 25 mars 2011

Dagens dagsvers: Hos jobbcoachen

Min dagsvers i nya numret av ST Press lyder så här:

Arbetsförmedlingens siffror visar att antalet öppet långtidsarbetslösa minskat det senaste året. Men räknar man in dem som är i jobb- och utvecklingsgarantin har de blivit fler.

Hos jobbcoachen

Känns det som ett tufft besked
att du inte ens får rum
i en utanförtotal,
lid då inga svåra kval.
Du har en potential
som ju inte är så dum:
Tänk, du är ett kapital
som man inte räknat med!

Inga kommentarer: