torsdag 22 december 2011

Dagens dagsvers: Basfakta för begränsade beslutsfattare

I det allra sista numret av ST Press (tidningen byter namn från och med årsskiftet) gör jag denna reflektion om häktet i Huddinge där en kriminalvårdare slogs ihjäl:

Häktet i Huddinge, där en kriminalvårdare slogs ihjäl, måste förbättra säkerheten. Annars väntar strafföreläggande. Anställda ska inte behöva vända ryggen till intagna som förs till en rastgård.

Basfakta för begränsade beslutsfattare

Tänk, häktena kan vara udda byggen,
där cheferna är dem man måste straffa
för att de ska få tankarna att klaffa,
när man dem inför tydligt faktum ställer:
Du vårdar ingen som du vänder ryggen
och inte nån som slår ihjäl dig heller.

Inga kommentarer: