söndag 18 december 2011

Söndagsbilden: På vägPå väg

Vi far på livets blanka autostrada,
där vilar ingen sorg och inget damm.
Omkring oss brinner alla toner glada,
vi hoppas att vi aldrig kommer fram.
Foto: José Figueroa
Poetisk tolkning: Victor Estby

Inga kommentarer: