söndag 4 december 2011

Söndagsbilden: Hitom bergenHitom bergen

Du fastställer att livet har ingenting betytt
om aldrig ur det döda det kommer något nytt.
Jag tänker när jag ser den tid som farit:
Det räcker långt att en gång få ha varit.Foto: José Figueroa
Poetisk tolkning: Victor Estby

Inga kommentarer: