torsdag 8 mars 2012

Dagens dagsvers: De centralt placerade bostadsrättsskiparna

I veckans Arbetaren diktar jag så här:

Det behövs fler platser i centrala Stockholm där hemlösa personer kan få hjälp. Det konstaterar representanter för flera frivilligverksamheter.

De centralt placerade bostadsrättsskiparna

Vi bor i exklusiva bostadsrätter,
så klart att det är vad vi värdesätter
för pengarna placerar vi i centrum.
Och alla vi kör ut i stadens nätter
får även dagtid gatan till sitt väntrum.
Vi lever upp till stadens föresats:
att alla vi som bor här har sin plats.

Inga kommentarer: