söndag 11 mars 2012

Söndagsbilden: Skara på vägenSkara på vägen

Från land vi kände drog vår skara fram
längs vägar som låg sotiga av skam,
till världens ände såg vi hur de räckte.
Vi bad om en ny dag som solen väckte
när alla moln och mörkerskyar tjocknat
och ljuset svek och himlen hade slocknat.Foto: José Figueroa
Poetisk tolkning: Victor Estby

Inga kommentarer: