fredag 16 mars 2012

Dagens dagsvers: Fördomarnas första hjälp

I veckans Arbetaren diktar jag så här:

Betablockerande läkemedlet propranolol tycks kunna minska undermedveten rasism. Åtminstone tyder resultat av en studie som utförts vid brittiska Oxforduniversitetet på det.

Fördomarnas första hjälp

Att sparka på allting man finner mjukt,
och göra det till livets gamla vana
att hata, slå, förfölja folk och hota
för att de inte verkar likadana.
Vi visste väl att det är riktigt sjukt,
nu vet vi att det också går att bota.

Inga kommentarer: