onsdag 25 april 2012

Dagens dagsvers: Den vräkta barnatron

I veckans Arbetaren diktar jag om regeringens svek mot utsatta barn:

År 2008 presenterade regeringen sin ambition om att inga barn ska bli vräkta, sedan dess har 2 787 barn vräkts.

Den vräkta barnatron   


Ministrarna var dem vi ville tro på
i livets allra värsta situationer.
Men putsade och blanka ambitioner
har visat sig besvärliga att bo på.

Inga kommentarer: