måndag 16 april 2012

Dagens dagsvers: Riskkapitalistens predikan

Varje vecka publicerar tidningen Arbetet ett "Motord" på kultursidorna och/eller på webben. Det här är senaste Motordet, en dagsvers av mig:

Riskkapitlistens predikan
(mycket fritt efter Edith Södergran)

Världen ska välta,
människor svälta,
för att vår gud måtte leva.

Den rätta tron:
Spekulation.
Kursen som aldrig ska skeva.

Den ska vi vandra,
risken tar andra,
så ser den ut, vår metod.

Mat är en vara
och den ska bara
erbjuda börserna mod.

Där ska den mätta.
Vår värld ska vi tvätta
i olja och hunger och blod.

Inga kommentarer: