lördag 21 februari 2015

Dagens dagsvers: De försvunna barnen

Helgens dagsvers i NSD:

FN:s barnrättskommitté och Barnombudsmannen kritiserar Sverige som låtit barn försvinna efter att de anlänt till landet.

De försvunna barnen

Försvunna barn vårt rikes vägar kantar
och lär sig att stationsgolvet är hårt.
De tappas bort som borttappade vantar,
vartenda barn som kunde vara vårt.

Inga kommentarer: