söndag 1 februari 2015

Dagens dagsvers: De nyanländas orättvisa

Helgens dagsvers i NSD:

Frågan om invandring och integration rankas som den näst viktigaste samhällsfrågan för svenska väljare i en ny opinionsundersökning. Medan frågan om klasskillnader, ekonomiska klyftor och jämlikhet kommer på tolfte plats. Samtidigt väntas börsbolagen dela ut vinster på över 200 miljarder kronor till aktieägarna.

De nyanländas orättvisa

Ni ser oss inte förrn vi kommer nära
och sedan bara när det blir problem
och era orättvisor får vi bära
som botten för ert välfärdsstatssystem.

Ni vinnare i börsens jubelsalar
hör inte att här utanför är kallt.
Ni bryr inte om vem som betalar,
och hur det görs av den som saknar allt.

Inga kommentarer: