I gränslandet

Du vakt vid alla grindar du rusar för att låsa –
hur stoppar du ett regn, och vinden från att blåsa?
Hur hindrar du en längtan som rymmer alla ord?
Hur kväser du ett hopp, en vilja, större än vår jord?
Hur släcker taggtråd bruset från en älv?
Försent så kan det hända att du märker
att alla dessa gränser du förstärker
är också samma gränser för dig själv.