Såningsmännen

Så återvänder vi till ofredsårsrutiner,
vi plöjer jorden med vårt stål av glömska.
Med bomber sår vi, gör oss till maskiner.

Vi odlar hat och driver upp det lömska.
Rasism för vattning, ord om krig blir gödelse.
Vi kväver frihet, jämlikhet, det drömska.

Vi odlar terror, rädsla och förödelse.
Och broderskapen vill vi se förstörda
när ondskans blommor ständigt ser sin födelse

i byar, städer där de lärt sig mörda
och göra hus och mänskor till ruiner.
Vi sår och det vi sår får andra skörda.